Кредит Енергийна Ефективност

Спести 20 % от цената на климатика с кредит енергийна ефективност


Като одобрен доставчик на „Програмата за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома“, фирма „АнтоновКлима“ ЕООД има удоволствието да Ви предостави следната информация за стартиралият нов етап на финансиране, от средата на месец март 2015 година.


За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийната ефективност в България, разработиха Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 40 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Като част от програмата влизат и следните продукти:

 • термопомпени климатични системи
 • фотоволтаични системи
 • рекуперативни вентилационни системи

за които може да намерите подробна информация в нашия сайт:

Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 31 март 2016 г. Предвижда се общият брой на проектите за енергоспестяване в дома, финансирани по тази програма, да достигне 30 000.

При реализиране на проект, финансиран с кредит Енергийна ефективност и отговарящ на условията на програма REECL, на кредитополучателите се възстановява до 20 % от размера на кредита за термопомпени климатични системи, фотоволтаични системи и рекуперативни вентилационни системи. Минималният срок на кредита е 6 месеца, а максималният е до 10 години.


Размер на кредитите:

 • Минимална сума: 500 евро
 • Максимална сума: 7 500 евро - без поръчител с превод на работна заплата, 17 500 евро - с поръчител

Как да кандидатствам:

 • като посетите някои от нашите магазини
 • като ни позвъните на телефоните за контакти изписани в сайта

Ние ще Ви изготвим офертата-образец за доставка и монтаж на климатика/климатиците, която ще представите в избраната от вас банка. При попълване на онлайн формата ще получите по електронната поща сканирана Вашата оферта-образец, заверена с подпис и печат.


Одобрени Банки:

 • ОББ

Необходими Документи:

 • Оферта – образец

Как се усвоява кредита?

 • В брой, изплащане на Кредитополучателя
 • По банков път към фирмата доставчик

Как ще ми бъдат възстановени 20% от направените разходи?

 • Намаляване размера на погасителните вноски
 • Съкращаване периода на изплащане

Важно условие:

Климатикът трябва да отговаря на задължителните изисквания на програмата за ефективност. Пълен списък на одобрените марки климатици ще откриете ТУК


ПРОГРАМАТА Е СПРЯНА!!!