Какво съдържа и какво прави вашия климатик

Posted by kristian 10/02/2015 0 Коментари

Устройството на климатика ще разгледаме на базата на сплит- системата. Най-общо тя се състои от вътрешно и външно тяло. На картинката  виждате външно и вътрешно тяло с номерирани всичките му компоненти:

1. Компресор - "сърцето на климатика". Ролята му е да засмуква фреона и да осигурява движението му в климатичната система.

2. Терморегулиращ (четирипътен) вентил - обръща режимите топло и студено. Когато задедете режим топло на дистанционното, четирипътният вентил обръща движението на фреона. По този начин външното тяло работи на студено, а вътрешното на топло. При задаване на режим топло, протича обратният процес

3. Контролна платка - По правило я има само при инверторните модели. При конвенционалните климатици цялата електроника е във вътрешното тяло.

4. Вентилатор - служи за обдухване на кондензатора, създавайки въздушна струя. При евтините климатици от ниския клас работи само на една степен, докато при моделите от високия клас климатици, имащи широк температурен диапазон, са разчетени няколко степени за по-плавно регулиране.

5. Кондензатор- мястото, където става изпаряването и кондензацията на хладилния агент /фреона/.

6. Медни тръби - Свързват вътрешното и външото тяло. През тях преминава хладилния агент /фреона/.

7. Вентилатор - има няколко степени, с които регулира силата на въздушната струя.

8. Изпарител - той нагрява и изпарява хладилния агент /фреона/

9. Основен филтър - представлява финна мрежичка, която служи за улавяне на прах от въздуха. Има го при всички климатици. Той трябва да се почиства редовно на всеки две седмици, особено в помещения, които се запрашават бързо. Ако бъде оставян често мръсен, той ще затрудни работата на климатика. Почистването му е елементарно и става под течаща вода.

10. Допълни филтри - някои модели имат допълнителни филтри. Те биват различни видове: електростатични, плазмени, катехинови и т.н. Сменят се на всеки 2 години. Когато са замърсени издават неприятна миризма. Не се мият. След като се замърсят се изхвърлят или заменят с нови.