24, 25 И 27.12.202128.12.202129.12.202130.12.202131.12.20211 И 3.01.2022
София Черни ВръхПочивен ден09:00 – 19:0009:00 – 19:0009:00 – 19:00Почивен денПочивен ден
София Овча КупелПочивен ден09:00 – 19:0009:00 – 19:0009:00 – 19:00Почивен денПочивен ден
София МладостПочивен ден09:00 – 19:0009:00 – 19:0009:00 – 19:00Почивен денПочивен ден
София БългарияПочивен денПочивен ден09:00 – 19:0009:00 – 19:0009:00 – 16:00Почивен ден
Варна В. ЛевскиПочивен ден09:00 – 18:3009:00 – 18:3009:00 – 18:30Почивен денПочивен ден
Варна БитоляПочивен ден09:00 – 18:3009:00 – 18:3009:00 – 18:30Почивен денПочивен ден
Варна Янош ХунядиПочивен ден09:00 – 18:3009:00 – 18:3009:00 – 18:30Почивен денПочивен ден
ДобричПочивен денПочивен ден09:00 – 18:3009:00 – 18:3009:00 – 13:00Почивен ден
СилистраПочивен ден09:00 – 13:0009:00 – 18:3009:00 – 18:3009:00 – 13:00Почивен ден
ДуловоПочивен денПочивен ден09:00 – 18:3009:00 – 18:3009:00 – 13:00Почивен ден