Сервиз за климатици Антонов Клима предлага ремонт на следните марки климатици: Daikin, Toshiba, Carrier, Mitsubishi Еlectric, Fujitsu General, Hitachi, Panasonic и други. Разполагаме със собствена сервизна база благодарение на която гарантираме на нашите клиенти бързо и профeсионално отстраняване на проблемите. Това спестява много нерви и гарантира вашето удобство и уют. Ние сме оторизиран сервизен център за поддръжка и ремонт на ОВК оборудване и работим само и единствено с оригинални резервни части. Всеки ремонт се извършва съобразно изискванията на производителя.

Преди да потърсите сервиз !

Проверете батериите на дистанционното?

Проверете дали е включен в захранващата мрежа?
Проверете дали не е спрял тока?
Проверете дали не е изгорял предпазител?
Пробвайте да го рестартирате като го изключите от ел. захранването за 10 минути и после да го включите пак. Ако няма повреда той ще заработи отново.

Проверете филтрите.
Махнете евентуални прегради пред входа и изхода на климатика?
На колко градуса е зададено дистанционното управление?
Затворихте ли вратите или прозорците?
Имайте предвид, че допълнителни уреди и хора също отдават топлина.

Причината за нея, са миризмите от помещението, особено в кухните. Нужно е да се почистват периодично и филтрите. Възможно е допълнителните филтри да са за подмяна. На всеки 2 години е препоръчително да ги сменяте.

Японските марки климатици са тихи и изработени от качествени материали. Въпреки това понякога и те издават някои звуци, които могат да ви обезспокоят. По време на работа, от климатика може да се чуе звук като от изтичане на течност. Той е следствие от циркулиращия в системата фреон. По време на работа може да се чуе пукане. То се дължи на на топлинното разширение или свиване на кутията. Тези звуци не бива да ви притесняват.

Това не е повреда, а функция на размразяване на всеки климатик през зимата. Процесът се обръща за ~5 минути. (възможно е от вътрешното тяло да усетите студен въздух)

Статии